Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ:Αγγελιοφόρος σας μεταφέρει το μήνυμα της ένωσης του λαού στο ένα πνεύμα του Κυρίου, και σας δίνει την ερμηνεία των προφητειών, καθώς και το κείμενο του προφητευομένου Ιωάννη.


Η ερμηνεία των προφητειών είναι δοσμένη στην μέση οδό του Κυρίου, αφήνοντας κάποια σημεία ασαφή, τα οποία θα αποδειχθούν αργότερα.

Επίσης, η ερμηνεία είναι και η σωστή, γιατί αλλιώς είναι να ακούς για μια προφητεία και αλλιώς είναι να την ζεις. Όταν γνωρίζεις το πρόσωπο του Ιωάννη, και γνωρίζεις και μάρτυρες που μαρτυρούν το παρελθόν του, τότε είναι πολύ εύκολο να ερμηνεύσεις τις προφητείες, που αφορούν το πρόσωπο του Ιωάννη. Επιπλέον, ακούγοντας το κήρυγμά του και διαβάζοντας τα κείμενα του, προς την αφύπνιση του λαού, τότε καταλαβαίνεις πως Ζει Κύριος και Θεός, και υπάρχει η αγάπη του Κυρίου για τον λαό Του.