Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Η Δύναμη της Παναγίας μας!

Μια όμορφη ιστορία 
από το Άγιον Όρος λέει......
«Κάθε φορά που νύχτωνε 
στον Παράδεισο,
ο Άγιος Πέτρος, έκλεινε την θύρα
και μετρούσε στα δεφτέρια του 
πόσοι είχανε μπει στον Παράδεισο.
Ύστερα έβαζε τα ονόματά τους 
πλάι σε εκείνους που ήδη 
ήταν μέσα από καιρό 
και έβρισκε τον αριθμό.
Το άλλο πρωί μετρούσε πάλι 
τους παραδεισένιους ανθρώπους 
και πήγαινε να ανοίξει την πόρτα.
Μα για καιρό έβλεπε 
τούτο το παράδοξο:
Ενώ αποβραδίς είχε μετρήσει 
πως αυτοί που είχαν μπει 
στον Παράδεισο ήταν δέκα, 
την άλλη μέρα μετρούσε 
άλλους δέκα περισσότερους.
Μα πως γίνεται αυτό σκεφτόταν.
Αποφάσισε να πάει 
στον αφέντη Χριστό 
και να Του πει αυτό 
που τον απασχολεί.
Να φυλάξεις βάρδια είπε ο Χριστός 
και ο Άγιος έσκυψε το κεφάλι 
και γύρισε στο διακόνημά του.
Το ίδιο βράδυ 
ο Απόστολος του Θεού 
φύλαξε κατά την προσταγή 
του Χριστού 
και σαν ξημέρωσε 
είχε έτοιμη την απάντηση.
Τον ρώτησε λοιπόν ο Κύριος, 
τι συμβαίνει…
Το βράδυ… Κύριε… 
που κλείνει ο Παράδεισος 
ανεβαίνει η Μάνα Σου στα τείχη 
και βάζει τους ανθρώπους από εκεί
Αυτός είναι ο λόγος που το πρωί
βρίσκω περισσότερους».

Αυτή είναι η δύναμη 
της Παναγίας μας...Αόρατοι Ερημίτες 


Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Ο Λόγος σαρξ εγένετο... γιατί ο Λόγος ην.


Σκοπός ή τέλος των πράξεων αλλά και αρχή τους ή αιτία, εκφράζει παράλληλα το μέσο, τη ρύθμιση ή το νόμο που τις διέπει, ενώ αποτελεί και το όνομα της πιο δημοφιλούς ανάμεσά τους, της ομιλίας: τέτοιο είναι το εννοιολογικό ξετύλιγμα του λόγου στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

Ο λόγος πρωτοεμφανίζεται ως όρος στα γραπτά προσωκρατικών φιλοσόφων, απ’ τους οποίους σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα υπό μορφή ρητών σε έργα μεταγενέστερων συγγραφέων. Οι περισσότεροι από αυτούς συνέγραψαν σε ποιητικό λόγο κοσμογονίες και θείες...αποκαλύψεις σχετικές με την προέλευση αυτού του κόσμου. 

Στο έργο του Περί Φύσεως, ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος (535-475 π.Χ.) προτρέπει τους ανθρώπους οὐκ ἐμού ἀλλά τοῦ λόγου ἀκούσαντες ὁμολογείν σοφόν ἐστί ἓν τὰ πάντα εἶναι 'είναι σοφό να συμφωνήσετε όχι ακούγοντας εμένα αλλά το λόγο ότι τα πάντα είναι ένα'. Ο λόγος αυτός θεωρείται από τον Ηράκλειτο κοινός και ενιαίος, παρότι οι άνθρωποι συχνά τον αγνοούν και φέρονται σα να διαθέτουν ξεχωριστή, δική τους λογική διὸ δε ἕπεσθαι τῷ ξυνῷ λόγῳ· τοῦ λόγου δ’ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοί ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν. Αυτή η συμμόρφωση με τον «κοινό λόγο» είναι πολύ κοινή ιδέα στους Στωικούς και μοιάζει δανεισμένη από τον Εφέσιο φιλόσοφο. Αν και ο λόγος αυτός είναι αιώνια τοῦ δὲ λόγου τουδ’ ἐόντος αἰεί, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να τον καταλάβουν και πριν τον ακούσουν και αφού τον ακούσουν για πρώτη φορά ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκούσαι καὶ ἀκούσαντες τὸν πρώτον. Γιατί, ενώ τα πάντα συντελούνται σύμφωνα μ' αυτόν το λόγο γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε, αυτοί μοιάζουν άπειροι ακόμα κι όταν αποκτήσουν εμπειρία λέξεων και πράξεων σαν αυτές που εγώ διηγούμαι ἀπείροισιν ἐοίκασιν πειρωμένοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιουτέων ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι, όποτε διακρίνω το κάθε τι σύμφωνα με τη φύση του και εκθέτω το πώς έχει κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει. Αλλά από τους άλλους ανθρώπους διαφεύγουν όσα πράττουν όταν είναι ξυπνητοί τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν, ακριβώς όπως λησμονούν όσα πράττουν όταν κοιμούνται ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.

ΚΟΙΝΩΝΟΣ ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ

Το πρότυπο της οικογένειας ονομάζεται εκκλησία.

Η Εκκλησία του Ανθρώπου,
Οι υιοί του Φωτός Θεού,
Η Ανθρωπιά στο πνεύμα της εικόνας και της ομοίωσης του Πατέρα και Υψίστου Θεού.
Μια Αγία τριάς μετρούμενη εν το σώμα του ανθρώπου.

Ο Θεός μας αποκάλυψε το μεγαλείο του ανθρώπου. Το γεγονός ότι ο Χριστός ήταν είναι και θα παραμείνει για πάντα μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος είναι τόσο πελώριος, τόσο μυστηριωδώς βαθύς, ώστε όχι μόνο μπορεί να περιέχει - ως ναός - τη θεία παρουσία, αλλά μπορεί και να ενωθεί με τον Θεό, να γίνει "θείας κοινωνός φύσεως", κατά τον απόστολο Πέτρο. Και ακόμη, όσο πολύ κι αν παρεξέκκλινε ο άνθρωπος από την κλήση του, όσο ανάξιος κι αν έγινε γι' αυτήν, ποτέ δεν θα έχει μια σχέση με τον Θεό κατώτερη από αυτή της πατρότητας και δεν θα πάψει ποτέ να έχει τη θέση του υιού ή της θυγατέρας του Υψίστου... αυτό που φανερώνεται Εν Χριστώ και δια του Χριστού είναι ότι αυτό που έχει υπέρτατη σημασία είναι το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά· ότι ο Χριστός ζει και πεθαίνει για τον καθένα μας, ότι δεν Τον ενδιαφέρουν οι μάζες αλλά ο κάθε άνθρωπος. Ο αρχαίος κόσμος ήξερε έθνη και φυλές, ήξερε δούλους και κυρίους, είχε κατηγορίες ανθρώπων, όπως ακριβώς και ο σύγχρονος κόσμος διακρίνει κατηγορίες και τύπους και ομάδες. Ο Θεός γνωρίζει μόνο ζώντες ανθρώπους - άνδρες και γυναίκες.

Άγνωστος ομολογητής


Ο ΣΑΤΑΝΑΣ


"Και εν αρχή είναι ο Λόγος"

Περί δε του Σατανά, και βέβαια η Αγία Γραφή τον ονομάζει "θεό του κόσμου τούτου" (Β΄ Κορ. 4/δ: 4). Όμως προσέξτε, ότι τον αποκαλεί "θεό ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ". Δηλαδή του κακού αυτού κόσμου, της κακής αυτής γενεάς. Όχι των Χριστιανών. Για τους Χριστιανούς ούτε θεός είναι, ούτε μπορεί να κατονομάζεται έτσι από αυτούς. Σύμφωνα και με το εδάφιο: "ουδείς Θεός έτερος ει μη εις. 5 και γαρ είπερ εισί λεγόμενοι θεοί είτε εν ουρανώ είτε επί της γης, ώσπερ εισί θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, 6 αλλ’ ημίν εις Θεός ο πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι’ ου τα πάντα και ημείς δι’ αυτού" (Α΄ Κορ. 8/η: 4-6).

Με απλά λόγια, το εδάφιο λέει: Δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός, παρά μόνο ένας. Και παρά το ότι υπάρχουν πολλοί θεοί με μικρό το θ και κύριοι, "ΓΙΑ ΕΜΑΣ" ("ημίν"), ένας είναι ο Θεός τούτος είναι ο Πατέρας, και ένας Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Για εμάς τους Χριστιανούς, ούτε ο Σατανάς, ούτε οι θεοί των ειδωλολατρών είναι θεοί, και δεν μπορούμε να τους κατονομάζουμε έτσι. Τους κατονομάζουμε: "θεούς ΤΟΥΣ". Όχι "θεούς" κατ' ουσίαν.

Όμως ο Χριστός, κατονομάζεται Θεός ΓΙΑ ΕΜΑΣ και ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ. Ο Ιωάννης τον κατονομάζει "Θεό", και αυτό το κάνει ως δόγμα της Χριστιανικής πίστης, και όχι ως δόγμα άλλων. Λοιπόν; Αν ο Χριστός είναι Θεός, είτε θα τον αποδεχθούμε ως ομοούσιο του Πατρός, δηλαδή ως τον ίδιο Θεό με τον Πατέρα κατά την ουσία εντός του είναι μας .., ή θα γίνουμε νεκροί πολυθεϊστές.

Όπως της γενεάς τούτης...
Έξευγε το πνεύμα σου από το φως της μεγάλης Βαβέλ· μάγοι, ψεύτες, κλέφτες, ψυχοκτόνοι....νέκρωσαν το πνεύμα σου Ελλάδα.

ΣΑ ΤΑ ΝΑΣ εστί : σταματημένος νους.Ιω

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΑΠΗΣ

Κύριε, Θεέ μου,
Εσύ που προσφέρεις σε μένα
τόσα πολλά αγαθά και ευλογίες,
νοιώθοντας εσωτερικά τη θεία παρουσία Σου
προχωρώ ανάλαφρα μέσα στον κόσμο.
Σε παρακαλώ, αυτά που μου προσφέρεις
δώσε τα σε όσους Σε παρακαλούν και όσους
δεν είναι κοντά Σου, για να νοιώσουν
την άπειρη αγάπη Σου, όπως τη
νοιωθω μέσα μου.
Γνωρίζω την αγάπη Σου
για το κάθε πλάσμα Σου,
γι' αυτο μην αδιαφορήσεις
και για εκείνους που δεν
Σε γνωρίζουν. αλλά
δώσε τους την ευκαιρία
να σε αγαπήσουν, όπως σε αγαπώ.
Οι προσευχές μου να γίνουν
δικές τους προσευχές,ώστε
να τους ευεργετήσεις
περισσότερο από μένα,
για να καταστούν άγιοι
ενώπιόν Σου και να δοξολογούν μετά των αγγέλων
το πανάγιον Όνομά Σου.
Η όλη ικεσία μου είναι
να αναπέμπει όλος ο κόσμος ύμνους δοξαστικούς
στο υπερευλογημένο άγιον Πρόσωπό Σου
Απο το βιβλίο: "Για Σένα που με Αναζητάς"
******

ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ...

Αν τολμήσεις να πεις πως είσαι άνθρωπος...
Θα σε κάψουν στην φωτιά ζωντανό και θα σε φάνε...

Αν τους πεις πως είσαι Υιός Θεού...
Θα σου πουν : "εμείς ! Όχι "εσείς"!

Αν τους πεις πως είσαι Έλλην.
Θα σου δείξουν τον Σταυρό.

Και αν τους πεις: μα αληθώς Ανέστη ...και εμένα Χριστό εσείς με ντύσατε...
Θα σου πουν:
Αυτός όμως που κοινωνούσες για σένα ήταν κάποιος άλλος......
***

Το γνωρίζατε ότι:
Ο Αβραάμ με την αδελφή του την Σάρα... είχαν συμπέθερο και πεθερό....τον μπαμπά τους.


Ιωάννης βασιλεύς των πενήτων Αγίων Πατέρων υιός.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Έτσι έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος

Έτσι έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Τότε οι Εβραίοι έριχναν τα τείχη των ξένων χωρών με τις τρομπέτες και την κιβωτό των δέκα εντολών.
Σήμερα το κάνουν...αντί για τρομπέτες έχουν τα ΜΜΕ με τους ευσεβείς κλέφτες και απατεώνες εξευτελιστές της Ορθοδόξου Θεο-παιδείας του ανθρώπου.
Αντί τις δέκα εντολές .. έχουν της εκκλησία τους....τις στοές των πεφωτισμένων.
Και αντί για κατασκόπους έχουν την πόρνη εκκλησία του αντιχρίστου... που διαστρέβλωσε την Ελληνική παιδεία των Αγίων Πατέρων μας.
Και γκρέμισε το κάστρο της αλήθειας του Θεού.
Οι Εβραίοι βγάζουν νόμους για την χώρα μας… που επιτρέπει τους ισλαμιστές να μπουν ειρηνικά στην νέα τους πατρίδα.
Και όλη η προσωπική περιουσία της Ελλάδος πέρασε όπως της Ιεριχούς η πόλη τα έθνη και η Ελλάδα μας στα χέρια του Ισραήλ.


Ιεριχώ : ο εσωτερικός χώρος του ανθρώπου
Το κάστρο του αυτεξουσίου του
Της ψυχής το βασίλειο.

Ιωάννη εν Χριστώ