Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ


Αν έβλεπες ένα μέλος του σώματός σου αποκομμένο
Δεν θα έκανες τα πάντα για να το ενώσεις με το σώμα σου;
Αυτό κάνε και για τους αδελφούς σου.
Όταν τους δεις να έχουν αποκοπεί από την αγάπη σου,
τρέξε γρήγορα και περιμάζεψέ τους.
Μην περιμένεις εκείνους να έλθουν.
Σπεύσε εσύ πρώτος, για να λάβεις τα βραβεία!
Ένα μόνο εχθρό διαταχθήκαμε να έχουμε, τον διάβολο.
Με αυτόν να μη συμφιλιωθείς ποτέ.
Προς τον αδελφό σου όμως ποτέ να μην έχεις βαριά καρδιά.
Κι αν ακόμη συμβεί κάποια μικροψυχία,
ας είναι παροδική,
ας μην υπερβαίνει το διάστημα της ημέρας.

"Η δύση του ηλίου να μη σας προφθάσει οργισμένους", λέει ο Απόστολος.
"... άφες ημείν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών".
Βλέπεις; 

Ο Θεός εσέ τον ίδιο έκανε κριτή της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου.
Αν συγχωρήσεις λίγα, λίγα θα σου συγχωρηθούν.
Αν συγχωρήσεις πολλά, θα σου συγχωρηθούν πολλά.
Αν τα συγχωρήσεις με ειλικρίνεια και με όλη σου την καρδιά,
με τον ίδιο τρόπο θα συγχωρήσει και τα δικά σου ο Θεός.
Αν μετά τη συγχώρηση, κάνεις και φίλο σου τον εχθρό σου,
έτσι θα διάκειται και ο Θεός απέναντί σου.
Ποίας, λοιπόν, τιμωρίας δεν είναι άξιος εκείνος,
που ενώ πρόκειται να κερδίσει δέκα χιλιάδες τάλαντα,
εάν χάσει εκατό μόνο δηνάρια,
ούτε και τα λίγα και μικρά δεν συγχωρεί
αλλά στρέφει εναντίον σου τα ίδια τα λόγια της προσευχής;

Γιατί όταν λες στο Θεό "συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς μας"
Και κατόπιν εσύ δεν συγχωρείς, για τίποτε άλλο δεν παρακαλείς το Θεό
Παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη...


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥ


647 =Είπε μοι το θαύμα περί του κοινωνήσαντος παιδός Ιουδαίου και μη χωνευθέντος υπό του πυρός της καμίνου.

Εις τα μέρη της ανατολής ήτο τις Ιουδαίος έχων παιδίον χρόνων επτά· το οποίον ανταμώθη μίαν ημέραν μετά των Χριστιανών, και πηγαίνοντας εις την εκκλησίαν εκοινώνησε το τίμιον Σώμα και Αίμα του Κυρίου, καθώς είδε τα άλλα παιδία και έκαμναν. Ο γαρ Ιερεύς νομίζων ότι είναι χριστιανού παιδίον, το εκοινώνησεν.

Αφού δε έφαγε το Αντίδωρον, απήλθεν εις τον οίκον αυτού και το ανήγγειλε εις τους Γονείς του. Ο δε Πατήρ αυτού εθυμώθη, ως εχθρός του Χριστού, και θέλοντας να εκδικήση την ύβριν, όπου το βρέφος έκαμε (καθώς και αυτός ο πλανεμένος ενόμισε) του μωσαϊκού νόμου, ήρπασεν ευθύς το ανεύθυνον και το έριξε εις μίαν αναμμένην  κάμινον, βάλοντας και έτερα ξύλα περισσά, δια να χωνεύση ταχύτερον. Αλλ’ ο εν μέσω της χαλδαϊκής καμίνου τους τρεις Παίδας αβλαβής διαφυλάξας, εσκέπασε και αυτό το ευλογημένον, και δεν εχωνεύθη υπό του παμφάγου πυρός, αλλά εστέκετο ώσπερ να ήτο εις δρόσον αναπαυμένον.