Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Αναστήστε την Ελλάδα !!!


Η Αγάπη οδηγεί προς την θέωση,

η πλάνη στο να δημιουργήσεις ισχυρή προσωπικότητα.

όλοι ηγέτη ψάχνουν.
την ώρα που αποδείχνεται πως οι ηγέτες ανάξιοι είναι, και αδίκαστοι.

πρόσωπα υπάρχουν, και δικαιοσύνη όχι.

κλέφτες υπάρχουν, και όμως δεν υπάρχουν.
βασιλείς υπάρχουν, και όμως είναι υποτακτικοί στους βαρβάρους.
όλοι τους τον καπνό δείχνουν και βρίζονται για το ποιος έβαλε την φωτιά, και νερό στον κοσμάκη που καίγεται, κανείς τους δεν ρίχνει ούτε σταγόνα νερό..... πίνοντας το αίμα του λαού τους.....

εκκλησία Χριστού υπάρχει,
και προσκυνούν τον Σατανά.
και αντί τον Χριστό σταυρώνουν στην κατάρα τους τον λαό....

το πρόσωπο των ελλήνων είναι ο Χριστός.
και ο Μόνος αληθινός μεσσίας η αγάπη Του .
και λύτρωση των ανθρώπων, η Αγάπη του Αγίου Πνεύματος,
το λεγόμενο από του υιού, το γεννηθέντα από την καρδιά του Πατήρ,
και Χαρισμένο στον Έλληνα άνθρωπο.
μετανοείτε και λυτρωθείτε,
εξομολογηθείτε και Χριστοθείτε Θεό!

αγαπηθείτε και σώστε από την κόλαση της γης και της καταραμένης γνώσης «του έθνους των κανιβάλων» και της σκλαβιάς ....αναστήστε την Ελλάδα, σώστε τα παιδιά μας, και εμάς !
με πρόσωπο σας μόνο την αγάπη, την εκκλησία, και την ανθρωπιά σου Ελλάδα μου... σε αυτήν που ο Χριστός Αληθώς ανέστη !

Ελήλυθεν η ώρα και εσύ Ελλάδα.


Ιωάννης