Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ


Ποια η διαφορά του άδειου τάφου με τον Έλληνα που δεν έχει ιδέα από το Ελληνικό το πνεύμα;
Ποια η διαφορά το να είσαι εικόνα και ομοίωση Θεού αλλά ενώ στην εικόνα είναι άνθρωπος στο πνεύμα του είναι όπως ο σκύλος προς σκύλο και δεν έχει ιδέα από των Αγίων Πατέρων του τα Χριστά;
Πόσο η ανθρωπιά αγαπά και τιμά την Αγία Παναγία στην εικόνα της, την στιγμή όμως που κάθε άνδρας την γυναίκα την βλέπει όπως ο σκύλος την σκύλα;

Στην εικόνα Θεού Υιός και στην ουσία αντί το πνεύμα του Χριστού= ο ενδεδυμένος την ανθρωπιά… να στέφεται την γνώση του ανθρώπου ως του μη Όντος.

…Έλληνας νεκρός από το Ελληνικό πνεύμα είναι θεός νεκρός από την ανθρωπιά Του.ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ