Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ 


ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΕΛΛΑΔΟΣ


Η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί σύγκλιση απόψεων !!!!

Απευθυνόμαστε σε σας πρωτίστως Πατέρες του Αγίου Όρους, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι το Όρος εν τη ολότητί του είναι αντίθετο με όλα τα αιρετικά Οικουμενιστικά κηρύγματα, όμως παρόλα αυτά κοινωνείτε- μνημονεύετε με αυτούς που τα πράττουν !!!

Γνωρίζομε πως έχετε διακόψει την κοινωνία από την άθεσμον αλλαγήν του εορτολογίου. Μα γνωρίζομε επίσης πως με την ανοχή σας ενισχύσατε το λείμμα αρχικά με τα Οικουμενιστικά παραληρήματα του Πατριάρχου Αθηναγόρα και τον εν συνεχεία διαδόχων του. Ένας φιλομόναχος Επίσκοπος δύναται να αυξήση πρόοδον (πνευματική ανάταση στο λαό), και ο έτερος να την κατακρήμνιση!!!!

Το Άγιον Όρος ανέδειξε οσίους, οσιομάρτυρας, και ιερομάρτυρας ως και πλήθος σωζομένων μοναχών! Χάρις αυτών διετηρήθη αλώβητος η Ορθόδοξος πίστης. Οι αγώνες παίρνουν θέση απ΄ την εικονομαχία, το σχίσμα της Δύσεως, από την απόκρουσιν, των κατά καιρούς φιλοενωτικών τάσεων Πατριαρχών Κων/πόλεως με ιδιαιτέραν ευχάριστον ανάμνησην των επί Πατριάρχου Βέκκου¹ αναιρεθέντων μοναχών ως και την συμμετοχήν των εις την απόκρουσιν της αλλαγής του εορτολογίου κατά το 16ο αιώνα. Επίσης, εσχάτων ηγωνίσθησαν κατά την άθεσμον αλλαγή του εορτολογίου το 1924.

Προπύργιο απροσπέλαστο της Ορθοδόξου πίστεως σε εσένα έρχεται το κάλεσμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, σε σένα που στέκεσαι αγέρωχο ελεύθερο από άμεση επισκοπική επιτήρηση. Γνωρίζουμε ότι κατά θείαν αναφοράν πρέπει να μνημονεύεις Επίσκοπον, και ενέκριναν οι Πατριάρχαι να μνημονεύεται ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης (εφόσον ορθοδοξεί). Μα εδώ έχουμε συμμετοχή Οικουμενικού Πατριάρχη και ορθοδόξων προκαθημένων εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, άρση αναθεμάτων κατά της αιρετικής παρασυναγωγής του Πάπα, ψευδο-διαλόγους με τους αιρετικούς και αλλοδόξους, συμπροσευχάς, συλλειτουργίας και αναγνώρισιν μυστηρίων εις τους αιρετικούς!

Στο  «ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» λέγει: «…Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν…».


Καλείστε να αντιδράσετε τάχιστα, ο λαός το απαιτεί !!!!!

Διακόψετε την κοινωνία, τακτοποιήστε από εκκλησιαστικής απόψεως τα της Επισκοπικής Ορθοδόξου Επιστασίας, πριν η επέμβαση του Θεού σας προλάβει…