Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Αι Γενεαί Πάσαι


Εδώ και πολλές γενεές Ελλάδα μου, σου προσφέρουν να υμνείς τον πνεύμα που σε οδηγεί προς την αθάνατη ταφή σου.

Καθηλωμένος επάνω στην ξύλινη γνώση, σου διδάσκουν να άρεις την μάθηση που μέσα στον τάφο της αγάπης σου σε κηδεύει.

Ως μυροφόροι ήρθαν οι μάγοι και οι ποιμένες σου να σε μυρώσουν πως είσαι ο Χριστός τους πριν εσύ το φρόνημα της φύσης της καρδιά σου να δεις.

Αυτοί σε θρέψανε ουράνιο άρτο, και με τον λόγο τους σε χτύπησαν την αχίλλειο σου πτέρνα της ανθρωπιάς ...

***
σε πρώτο πρόσωπο αγαπημένα μου αδέλφια να μελετάτε τις γραφές κ την ορθοδοξία μας και όσο μετουσιάζεστε με το άγιο ευαγγέλιο, τόσο ορθόδοξοι χριστιανοί να γευόμαστε την ανάσταση της αλήθειας.

Ιωάννης